Allereerste Veenhuizer Econ-o-meter gepresenteerd

Tijdens de Winterborrel van maandagavond 22 januari is de allereerste editie van de Veenhuizer Econ-o-meter gepresenteerd.

De Veenhuizer Econ-o-meter heeft als doel om meer zicht te krijgen op de economische ontwikkeling van Veenhuizen, bezien vanuit het toeristisch-recreatief perspectief.

Deze eerste editie vormt de nulmeting en vormt de basis voor volgende edities.
In de toekomst kan de Veenhuizer Econ-o-meter verder uitgebreid worden als daar behoefte aan is.

Een flink deel van de gegevens is nog onbekend. Het is dan ook de wens voor de volgende editie om dit onbrekende deel te verkleinen.
De gegevens in deze editie moeten als indicatief gezien worden en zullen, ook in de toekomst, altijd bekeken moeten worden in het perspectief van het desbetreffende jaar
De Veenhuizer Econ-o-meter is zogezegd ‘work in progress’.

De gegevens in deze publicatie komen voort uit de resultaten van een geanonimiseerd onderzoek onder bedrijven gevestigd in Veenhuizen met een toeristisch-recreatief karakter, een continu en anoniem onderzoek onder bezoekers van Veenhuizen en uit gegevens verstrekt door de provincie Drenthe.

Enkele gegevens over 2017:
Totaal aantal gevestigde bedrijven: 93
Aantal banen in Veenhuizen : 1065
Totaal aantal bezoekers Veenhuizen: 566.856
Totaal bestedingen bezoekers Veenhuizen: € 6.428.900,-

U kunt de Veenhuizer Econ-o-meter hier bekijken.

Heeft u naar aanleiding van deze eerste editie vragen, opmerkingen en/of suggesties? Neem dan contact op met het ontwikkelingsbureau Veenhuizen via info@toekomst-veenhuizen.nl.