Copyright

Copyright © 2019 Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluiden van deze site zijn voorbehouden aan Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme

Het is derhalve niet toegestaan de informatie op deze site op welke manier dan ook op te slaan, te kopiëren of te verspreiden zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme