Data zitting UNESCO Werelderfgoedcomité bekend

We hebben lang moeten wachten, maar de datum voor de 44e zitting van het UNESCO Werelderfgoedcomité is nu bekend.
Van 16 tot en met 31 juli 2021 komen de comitéleden online samen om zich onder meer over de nieuwe inschrijvingen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst te buigen.
Naar verwachting wordt de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid besproken tussen 23 en 27 juli.

In 2018 werd het dossier al een eerste keer beoordeeld en luidde het advies ‘referral’ (aanhouden ten behoeve van aanpassing). Na een intensief samenwerkingstraject met ICOMOS (adviesorgaan van UNESCO) in 2018 met onder meer een ‘advisory mission’ door twee ICOMOS-experts, werd het dossier aangepast en in januari 2020 opnieuw voorgelegd aan UNESCO ter besluitvorming.
Bron: https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/nieuws/data-zitting-unesco-werelderfgoedcomit%C3%A9-bekend