De Veenhuizen Econ-O-meter 2019 is er!

Tijdens de Winterborrel van maandagavond 27 januari is de Veenhuizer Econ-O-meter 2019 gepresenteerd.

Dit is de derde editie van de Veenhuizer Econ-O-meter. Deze heeft als doel om meer zicht te krijgen op de economische ontwikkeling van Veenhuizen, bezien vanuit het toeristisch-recreatief perspectief.

De eerste editie uit 2017 vormt de nulmeting en is daarmee de basis voor alle volgende edities.
In de toekomst kan de Veenhuizer Econ-O-meter verder uitgebreid worden als daar behoefte aan is.

De gegevens in deze publicatie komen voort uit de resultaten van een geanonimiseerd onderzoek onder bedrijven gevestigd in Veenhuizen met een toeristisch-recreatief karakter, een continu en anoniem onderzoek onder bezoekers van Veenhuizen en uit gegevens verstrekt door de provincie Drenthe.

U kunt de Veenhuizer Econ-o-meter hieronder bekijken.

Heeft u naar aanleiding van deze editie vragen, opmerkingen en/of suggesties? Neem dan contact op met het ontwikkelingsbureau Veenhuizen via info@toekomst-veenhuizen.nl.