De Veenhuizer Econ-o-meter 2021 is er!

Dit is de vijfde editie van de Veenhuizer Econ-o-meter.
De jaarlijkse Veenhuizer Econ-o-meter heeft als doel om meer zicht te krijgen op hoe Veenhuizen zich op economisch gebied ontwikkelt, bezien vanuit toeristisch-recreatief perspectief. De eerste editie uit 2017 vormt de nulmeting en is daarmee de basis voor alle volgende edities.
De gegevens moeten als indicatief beschouwd worden en zullen altijd bekeken moeten worden in het perspectief van het desbetreffende jaar.

Editie 2021


In 2020 hielden de maatregelen rondom COVID-19 het bedrijfsleven stevig in hun greep. Een verbod op evenementen, (langdurige) sluiting van de horeca, musea en dag-recreatieve bedrijven en de vele andere beperkingen zorgden voor minder bezoekers bij de bedrijven en juist meer bezoekers in de natuurgebieden.
Dit verklaart de toename in het aantal bezoekers evenzeer als de fors achtergebleven omzet.
Omtrent overnachten was er meer mogelijk en veelal werden trips naar het buitenland ingeruild voor lekker weg in eigen land. Daarbij wisten ook flink meer gasten dan in 2019 Veenhuizen te vinden.

Even logisch als opvallend is dat er veel minder zakelijke gasten waren in 2020 ten opzichte van het jaar ervoor. Voor de recreatieve gasten was dit precies andersom. Vanuit het bezoekersperspectief zetten de effecten van COVID-19, die in de editie van vorig jaar al te zien waren, zich voort: kleinere groepssamenstellingen, Veenhuizen werd vaker met een meerdaags verblijf bezocht en specifiek kwamen er in 2021 ook vaker kinderen mee in het gezelschap.

Vragen/opmerkingen

De gegevens in deze publicatie komen voort uit de resultaten van een geanonimiseerd onderzoek onder bedrijven met een toeristisch-recreatief karakter in Veenhuizen, een continu en anoniem onderzoek onder bezoekers van Veenhuizen en uit gegevens verstrekt door de provincie Drenthe en gemeente Noordenveld.

Ter vergelijking: de vorige edities.