Dutch Crane Resort

Met vereende krachten is in 2010 het project Dutch Crane Resort gestart: 600 hectare van het kwetsbare Fochteloërveen stond te droog. Er groeit veenmos en natte heide en deze zeldzame veenplanten zijn dol op natte voeten. Daarom wordt de waterstand in het hoogveengebied aan de oostkant van het Fochteloërveen verhoogd. Ook wordt landbouwgrond omgetoverd tot moeras met kleine elzenbosjes. Een paar fietspaden worden verlegd, zodat er een groter aaneengesloten stiltegebied ontstaat waar hoogveendieren als heikikkers en veenhooibeestjes gedijen. De kraanvogels weten het gebied al te vinden en voelen zich er binnenkort hopelijk nog beter thuis…