Dutch Crane Resort

Het Fochteloërveen is sinds een aantal jaren geschikt gemaakt voor kraanvogels.

Er groeit veenmos en natte heide en deze zeldzame veenplanten zijn dol op natte voeten. Daarom is de waterstand in het hoogveengebied aan de oostkant van het Fochteloërveen verhoogd.

Ook is landbouwgrond omgetoverd tot moeras met kleine elzenbosjes. Een paar fietspaden zijn verlegd, zodat er een groter aaneengesloten stiltegebied ontstaat waar hoogveendieren als heikikkers en veenhooibeestjes gedijen.

De kraanvogels weten het gebied te vinden en voelen zich er thuis!
Meer informatie? Kijk op https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fochteloerveen/nieuws/groot-broedsucces-kraanvogels-het-fochteloerveen