European Heritage Label voor de Koloniën van Weldadigheid

Bezoekerscentra worden bekroond

De Europese Commissie heeft gisteren, 31 maart, tien sites bekroond die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur en/of in de opbouw van de Europese Unie. Deze sites krijgen het European Heritage Label. De Koloniën van Weldadigheid – waar de bezoekerscentra ‘Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het nog nieuw in te richten bezoekerscentrum in Ommerschans, Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas en het Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen’ onderdeel van zijn – worden eveneens bekroond.

Na een voorselectie door de deelnemende lidstaten waarbij 19 sites naar voren geschoven werden, heeft een Europese jury van onafhnakelijke deskundigen uit heel Europa 10 sites aanbevolen. Dit brengt het totaal aantal sites die het European Heritage Label dragen tot 48. Dat de Koloniën van Weldadigheid deze groep mogen vervoegen toont eens te meer het grotere belang van deze unieke landschappen voor de Europese geschiedenis.

Samenwerking tussen bezoekerscentra

Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid is door Vlaanderen en Nederland ingediend. De Koloniën zijn opgericht in het begin van de 19de eeuw om armoede via sociale tewerkstelling in nieuw ingerichte landbouwkoloniën te bestrijden. De vier bezoekerscentra (Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het nog nieuw in te richten bezoekerscentrum in Ommerschan, Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 en het Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen) zullen de samenwerking ‘1 geschiedenis, 7 verhalen’ onder dit label verder zetten. Onder initiatiefnemer van dit dossier, Kempens Landschap, zullen nu concrete acties ontwikkeld wordne om het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid en de Europese betekenis ervan verder uit te dragen.

UNESCO-Werelderfgoednominatie

Er zijn meerdere sites die zowel het European Heritage Label alsook een erkenning als UNESCO-Werelderfgoed dragen. Beide labels kunnen naast elkaar bestaan en zijn eerder een aanvulling. Deze erkenning voor de Koloniën van Weldadigheid sterkt het vertrouwen in het lopende UNESCO-dossier. De toekenning van het European Heritage Label bevestigt de bijzondere betekenis, het unieke verhala en de rol die de Koloniën hebben gespeeld op Europees niveau. Hopelijk volgt later ook nog een bekroning op wereldniveau met een inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Vandaag is het nog niet duidelijk of de vergadering van het Werelderfgoedcomité, voorzien van 29 juni tot 9 juli in Fuzhou (China), wel kan doorgaan. Daarvoor is het afwachten hoe de coronacrisis verder evolueert. Ook wanneer de officiële plechtigheid die verbonden is aan de bekendmaking van het European Heritage Label op Europees niveau zal plaats vinden is nog niet gekend.

[Bron: www.kolonienvanweldadigheid.eu]