Fietssafari door Veenhuizen

Dat de wethouders in Noordenveld gek zijn op vervoer per stalen ros, blijkt maar weer eens. Afgelopen woensdag trokken wethouders Reint-Jan Auwema, Henk Kosters en Alex Wekema met ondernemers in de vrijetijdssector per fiets door Veenhuizen en het Fochteloërveen.

Een fietssafari dus, georganiseerd in samenwerking met natuurorganisaties en ondernemers in Veenhuizen.

Na een lunch bij Bitter & Zoet vertrok de stoet per fiets door het gevangenisdorp. Doel? Kennismaken met elkaar, netwerken en uiteindelijk méér recreatie in Noordenveld.

De safari startte om 13:00 uur met een bezoek aan Actief Veenhuizen, na dit bezoek kon er een keuze worden gemaakt uit drie programma’s. Het eerste keuzeprogramma was een bezoek aan het derde gesticht, het Graftrommelmuseum en het Spaanse kerkhof.
Het tweede keuzeprogramma was een voedselroute die langs de Tuinen van Weldadigheid gaat, uitkomend bij Kaaslust en gevolgd door een bezoek aan Maallust.
Het derde keuzeprogramma was een Kunst en Cultuurroute, via DeKunsttuin naar de voormalige elektriciteitscentrale en Lokaal Verhaal.

Wethouder Reint-Jan Auwema: “Ook dit jaar willen we met deze safari de diverse mogelijkheden rondom Veenhuizen en het Fochteloërveen onder de aandacht brengen. We leren van elkaar en zoeken de samenwerking op. Hiermee denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan de kracht van de toeristische sector.”

 

[foto:DeKrant]