Koloniën van Weldadigheid stap dichterbij UNESCO Werelderfgoed: in 2019 nieuwe kans!

De Koloniën van Weldadigheid worden voorlopig geen UNESCO Werelderfgoed. Het comité erkent de Werelderfgoedwaardigheid van de Koloniën, maar heeft aan Nederland en België gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen. We zijn dit jaar precies 200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België. De Koloniën van Weldadigheid zijn ’s werelds eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van agrarische koloniën om armoede te bestrijden. Ze zijn voorlopers van onze verzorgingsstaat.

Niet uit het veld geslagen

Dat de inschrijving geen sinecure was bleek na het rapport van het internationale adviesorgaan van UNESCO. Dat adviseerde slechts een deel van de Koloniën in te schrijven als Werelderfgoed en maakte daarbij vooral een onderscheid tussen vrije en onvrije Koloniën.

Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid. “Het advies was pittig. Er moest wel wat gebeuren natuurlijk. In Bahrein waar het Werelderfgoedcomité bijeen is, hebben wij veel landen kunnen overtuigen van de unieke waarde van dit erfgoed. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet. Het is nu zaak om de gevonden steun te verzilveren zodat de Koloniën een plek op de Werelderfgoedlijst krijgen.”

Gedeputeerde Inga Verhaert van Antwerpen, tevens covoorzitter van Kempens Landschap laat zich ook niet uit het veld slaan: “Wij hebben geen moment aan de samenhang tussen de Koloniën van Weldadigheid getwijfeld. We weten nu waar we mee aan de slag moeten om straks erkend te worden als werelderfgoed.”

Bezoekerscentra

Voor Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, doet het uitstel door het Werelderfgoedcomité niets af aan de waarde van de Koloniën: “De Koloniën van Weldadigheid vertellen een uniek verhaal, een geschiedenis die tot nu voor velen verborgen is. Ruim 1.000.000 Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. Het proces van de nominatie heeft een enorme dynamiek losgemaakt. Gebouwen worden gerestaureerd, bezoekerscentra ingericht, boeken worden geschreven, nieuwe bedrijven haken aan op de Koloniën-geschiedenis. Het verhaal van deze paupers en landlopers is te ontdekken in de verschillende bezoekerscentra.”

[Bron: https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/nieuws/koloni%C3%ABn-van-weldadigheid-stap-dichterbij-unesco-werelderfgoed]