Kostbare erfenis

De erfenis van Veenhuizen omvat meer dan honderd Rijksmonumenten, plus een schat aan immaterieel erfgoed. Een erfenis die bescherming verdient. En krijgt, want gelukkig is het tij gekeerd.

Sneuvelden enkele decennia terug veel mooie panden in Veenhuizen onder de slopershamer, nu zijn de meeste monumenten gerestaureerd.

Veel van de gerenoveerde gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen en Veenhuizen heeft zelfs de UNESCO Werelderfgoedstatus gekregen, samen met de andere koloniƫn van de Maatschappij van Weldadigheid!
https://www.unesco.nl/nl/erfgoed/kolonien-van-weldadigheid