De Econ-0-meter Veenhuizen 2020 is uit!

De Econ-0-Meter Veenhuizen 2020 is weer beschikbaar!

Om de juiste betekenis aan de cijfers te geven is het goed te weten dat die zijn opgebouwd uit verschillende informatiebronnen, o.a. bezoekers- en ondernemersenquêtes, Drentse werkgelegenheidsregister. De cijfers zien bovendien terug op verschillende jaren, namelijk 2020 (bezoekersperspectief) en 2019 (bedrijvenperspectief).

Elk jaar (sinds 2017) is er een bezoekersonderzoek in Veenhuizen.
Ondanks COVID-19 is dat vorig jaar ook uitgevoerd, in de periode dat bezoekers en gasten welkom waren.

De cijfers laten zien hoe bezoekers het gebied Veenhuizen hebben ervaren in mate van tevredenheid, wat de reden voor het bezoek was, de herkomst van het bezoek en de bezoekerssamenstelling.
Driekwart van alle bezoekers geeft aan heel erg tevreden te zijn met het aanbod.
De familie- en vriendenuitjes daalde van 27% in 2019 naar 15% in 2020, wat te verklaren is als een gevolg van COVID-19.
Met name gezelschappen van twee personen maar ook families met kinderen lieten een groei zien.   

De cijfers van de toeristisch-recreatieve bedrijven in Veenhuizen beslaan zoals gezegd het jaar 2019. Dus nog vóór de COVID-19 periode.
De bezoekersstroom aan Veenhuizen bleef stabiel.
De bestedingen zijn in 2019 met + 8,5% gegroeid ten opzichte van 2018.
In de overnachtingen was een opvallende verschuiving te zien van zakelijke naar recreatieve gasten.

Ook benieuwd naar voorgaande edities? Op de website www.toekomst-veenhuizen.nl staat een overzicht.