Oorspronkelijke toegang van Derde Gesticht weer zichtbaar

Vrijwilligers en medewerkers van Agrarische Natuur Drenthe, Staatsbosbeheer, gebroeders Riedstra en Hein Moes hebben vrijdag 9 februari de oorspronkelijke toegang tussen de Zesde Wijk, Boksloot en de locatie van het vroegere Derde Gesticht aan de Stoomweg in Veenhuizen weer in ere hersteld.

De bomenlaan tussen de Zesde Wijk en het Derde Gesticht, is in beheer bij Staatsbosbeheer, maar was in de afgelopen jaren voor een deel dichtgegroeid. Kortgeleden is ontdekt dat het toegangspad hier heeft gelegen. Het is een historische locatie omdat via de bomenlaan de nieuwe bewoners voor de eerste maal het complex betraden.

Het voormalige Derde Gesticht werd vanaf begin negentiende eeuw vooral bevolkt door wezen en jeugdige behoeftigen. Zij werden vanuit het hele land via Drentse Hoofdvaart, Norgervaart en Zesde Wijk per schip naar het complex in Veenhuizen vervoerd om daar te worden opgevangen.
Gemeente Noordenveld heeft het terrein van het voormalige Derde Gesticht in gebruik gegeven bij Agrarische Natuur Drenthe, een coöperatie van boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Op het terrein zijn sinds 2016 met behulp van bloemen- en kruidenmengsels de carrévormige contouren van de oorspronkelijke gebouwen weergegeven en zo herbeleefbaar gemaakt.

Het landschapsproject benadrukt de historische waarde van de locatie op een natuurlijke wijze. Tevens bevordert het de biodiversiteit. Zo kunnen insecten, vogels en andere dieren er voedsel en schuilgelegenheid vinden. Eind vorig jaar hebben gemeente Noordenveld, Ontwikkelingsbureau Veenhuizen, eigenaar Hein Moes van het naastgelegen Coco Maria en Agrarische Natuur Drenthe de intentie uitgesproken het bijzondere project verder uit te bouwen en te bestendigen. Dit moet de belevingswaarde vergroten. Zo moet het een van de locaties worden van het klassieke muziekfestival De Verheffing dat de komende jaren in Veenhuizen wordt georganiseerd.