Op verkenningstocht

Er leiden meer wegen naar Veenhuizen dan vroeger. Was de dwangkolonie Veenhuizen ooit alleen over water bereikbaar, nu is het dorp goed te bereiken. Al moet je het nog steeds ‘ontdekken’. Wie langs de doorgaande provinciale weg rijdt, ziet uit zijn ooghoek hooguit wat statige panden en belerende opschriften: Werk en Bid. Huis en Haard. Humaniteit. Werken is Leven.
Pas als u het dorp in gaat met zijn monumenten, rechte lanen en ‘wijken’ (de zijkanalen van vaarten in de veenkoloniën) wordt duidelijk hoe uniek Veenhuizen is. En hoeveel er is te zien en te doen.