Privacy Verklaring

Op de website www.veenhuizenboeit.nl van Stichting VCT (Veenhuizen Cultuur & Toerisme) vindt u informatie over toeristische en recreatieve activiteiten en bedrijven in Veenhuizen.

De Stichting VCT draagt er zorg voor dat de inhoud van de website regelmatig wordt bijgewerkt. De Stichting is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. De Stichting staat er niet garant of borg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website voortvloeiend uit het gebruik van de website noch in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website. Ook is de Stichting gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade. De Stichting is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

 

De Stichting behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website en behoudt het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beƫindigen. Ook is de Stichting niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beƫindigen van de website.

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of het privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar veenhuizenboeit@hotmail.nl.