Studenten onderzoeken toeristische mogelijkheden Tuinen van Weldadigheid.

Het tuinencomplex van De Tuinen van Weldadigheid is prachtig maar is nog onvoldoende bekend bij het grote publiek. De eigenaren van de tuinen, Jolanda Loonstra en Lambert Sijens, willen graag meer bezoekers, zowel individueel als groepen. Van november 2016 tot half januari 2017 heeft een drietal studenten van de Stenden Hogeschool Leeuwarden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de toeristische activiteiten van De Tuinen van Weldadigheid verder te ontwikkelen. Ze hebben dit prima en snel uitgevoerd. Ook de begeleiding vanuit de Hogeschool was goed en het kostte de tuiniers geen geld en weinig tijd. Alles bij elkaar een zeer positieve ervaring.

Er is eerst een degelijk theoretisch kader geschetst. Vervolgens is er ingezoomd op de huidige activiteiten en de wijze waarop die worden gepromoot. Jolanda en Lambert willen graag alles zelf doen maar tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat zij geen experts zijn in marketing. Eigenlijk wisten ze dat wel maar het is soms goed om dat ook eens te horen van buitenstaanders die er verstand van hebben. De profilering naar buiten moet beter en consequenter. Daarom hebben de studenten aanbevolen om heldere keuzes te maken en een marketingcampagne te laten doen. Wellicht gaat dat laatste gebeuren door een of meer studenten van dezelfde hogeschool. Voor meer informatie kunt u Lambert Sijens persoonlijk benaderen (06 – 404 906 02)