Toekomst gevangenissen Veenhuizen

Minister Dekker laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de gevangenissen Norgerhaven en Esserheem tussen 2021 en 2025 worden gerenoveerd, waarna de opvangcapaciteit structureel wordt uitgebreid naar 552 plaatsen. Daarnaast blijft de justitiële jeugdinrichting van Elker (Juvaid) in Veenhuizen  behouden als gevangenis. Het zal niet langer dienstdoen voor de detentie van jongeren, maar gebruikt worden als reservecapaciteit voor volwassen gedetineerden. Daar dreigt de komende jaren juist een tekort aan plaatsen te ontstaan.

Dit is de uitkomst van de gesprekken die de provincie Drenthe en gemeente Noordenveld met het Rijk hebben gevoerd. Vorig jaar werd bekend dat het Rijk de jeugdgevangenis in Veenhuizen per 2021 wilde sluiten, omdat er veel jeugdcellen leeg zouden staan. Burgemeester Klaas Smid: “Wij hebben ons volop ingezet voor behoud van de jeugdgevangenis in Veenhuizen. Dit zou niet alleen de circa 100 medewerkers hun baan kosten, maar ook gevolgen hebben voor een groot aantal indirecte banen in de regio. Inmiddels is duidelijk geworden dat een gedeelte van de medewerkers elders een baan heeft gevonden en een deel per 1 januari 2021 bij de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de slag kan.”

Uitbreiding capaciteit gevangenissen Veenhuizen

Naast het behoud van de locatie van de jeugdgevangenis als reservecapaciteit, komt er ook structurele uitbreiding van de capaciteit bij de PI Veenhuizen. Zowel Norgerhaven als Esserheem zullen een uitgebreide renovatie ondergaan en in plaats van de huidige 240 dan 276 plaatsen per locatie bieden. Bankenbosch – de locatie van de PI Veenhuizen die in 2013 werd gesloten – zal gedurende de renovatieperiode gebruikt worden als tijdelijke locatie voor gedetineerden en een gedeelte krijgt invulling als dependance van het Opleidingsinstituut van DJI. Gedeputeerde Henk Brink geeft aan het besluit om de justitiële jeugdinrichting Elker eind dit jaar te sluiten te betreuren, maar is ook verheugd dat medewerkers van de jeugdinrichting een perspectief wordt geboden en dat de locatie wordt gebruikt als reservecapaciteit voor volwassen gedetineerden. “Wij zijn – samen met de gemeente – zeer content met het bericht van de Minister dat de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van de penitentiaire inrichting. Dat daarnaast de jeugdgevangenis de functie van gevangenis behoudt, draagt eraan bij dat Veenhuizen niet alleen een mooie historie, maar ook een mooie toekomst heeft. Na een lange onrustige tijd, biedt dit het personeel zekerheid voor de komende jaren.”

[Bron: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@136495/toekomst/]