Veenhuizen dichterbij Unesco-status

Het Rijk draagt de Koloniën van Weldadigheid in Vlaanderen en Nederland voor aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Dat maakte de Nederlandse regering zojuist bekend. Nederland zal de nominatie mede namens België gaan indienen. Rein Munniksma, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Stuurgroep van de Koloniën van Weldadigheid, reageert verheugd. Een internationale expertgroep heeft de nominatie de afgelopen maanden getoetst op unieke waarden, draagkracht en draagvlak en op haalbaarheid van de planning. Het besluit van het Rijk om het dossier voor te dragen laat zien dat het kansrijk is. Ook de Vlaamse partners zijn zeer content met dit nieuws.

Bovendien is het bijzonder dat de Koloniën van Weldadigheid juist in het jaar 2018 de beoogde status van UNESCO werelderfgoed kunnen verkrijgen. De Maatschappij van Weldadigheid, de oprichter van de Koloniën, bestaat dan 200 jaar en het is vijfentwintig jaar geleden dat de Wet op de landloperij in België werd afgeschaft.
Meer informatie? kijk op http://www.kolonienvanweldadigheid.eu