Veenhuizen Komt Thuis: een grootse reunie voor (oud) Veenhuizers!

Op 1 juni 2019 is het zover: een Grootse Reünie door Veenhuizers voor (oud) Veenhuizers!

Het begon met een Facebookgroep waar al snel duidelijk werd dat we met velen zijn die warme gevoelens koesteren voor ons dorp.
De roep om iets te doen, een feestje, een samenkomst werd steeds luider.
Een commissie werd samengesteld en voilà, een feestje is geboren.

Het voorlopige programma:

  • Registratie, elkaar vinden en uitleg om 11:30 in Het Gevangenismuseum
  • Lunch op diverse locaties.
  • Wandel- en bus-route langs verschillende locaties. (Van Hoofdweg tot Stoomweg)
  • 16:00 De Nazit, gezellig bescheiden dorpsfeest. voor huidige én oud Veenhuizers op en om Maallust-complex.
  • Einde om 22:00.

Datum 1 juni 2019
Tijd van 11.30 tot 22.00 uur
Meer informatie en opgave?
Kijk op https://www.veenhuizenkomtthuis.nl of
mail naar informatie@veenhuizenkomtthuis.nl