Wageningen University wil weten hoe mensen het Fochteloërveen bij Veenhuizen ervaren

Wageningen University & Research is een onderzoek gestart naar de beleving van het Fochteloërveen. Via een digitale vragenlijst kunnen mensen aangeven welke waarde dit gebied voor ze heeft en hoe zij het landschap ervaren.

Het is voor het eerst in Nederland dat een onderzoek plaatsvindt over de beleving van hoogveenlandschappen, meldt de universiteit. Met de uitkomsten willen onderzoekers bijdragen aan het toekomstige beheer van Nederlandse hoogvenen.

Wat betekenen de hoogvenen voor omwonenden?
In Nederland en Europa wordt veel geïnvesteerd in hoogveenherstel. Maar wat betekenen die hoogvenen nu eigenlijk voor de omwonenden? Hoe ervaren zij deze landschappen? Hoe gebruiken zij de hoogveengebieden? En hoe kan daarmee rekening worden gehouden in het terreinbeheer? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject Wetfutures van Wageningen University & Research.

Anonieme enquête
Het Fochteloërveen is één van de gebieden die het onderzoek onder de loep neemt. Zowel online als offline worden willekeurig gekozen inwoners benaderd om bij te dragen aan het onderzoek. Via een anonieme online enquête kan iedereen die zich betrokken voelt bij het Fochteloërveen aangeven welke waarden hij hecht aan het Fochteloërveen.

De enquête is te vinden via wetfutures.eu/fochteloerveen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
[Bron: Dagblad van het Noorden]