Mobiel Skillslab

Mobiel Skillslab voorziet in onderwijs op locatie en richt zich op de praktische uitvoering en toetsing van de verpleegtechnische vaardigheden.

Het leveren van een goede kwaliteit van zorg is van levensbelang voor zorgvragers en een wettelijke vereiste vanuit de kwaliteitswet.
We bieden alle cursussen voorbehouden en risicovolle handelingen aan en zijn geaccrediteerd door V&VN.

Tijdens het oefenen en de toetsing van de verpleegtechnische vaardigheden wordt gebruikt gemaakt van landelijk erkende protocollen.

De trainingen worden verzorgd door bevoegde skills-instructeurs of docenten verpleegkunde.

Mobiel Skillslab komt op locatie in heel Nederland en is een uitkomst voor zorgorganisaties zoals: thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en vooral ook ZZP’ers die in de zorg werken.