‘Ze noemden ons Koloniekak’

Een uitgebreid artikel over verleden, heden en toekomst van Veenhuizen is te vinden in de Groene Amsterdammer van 31 januari 2019.
https://www.groene.nl/artikel/ze-noemden-ons-koloniekak