Kerken in de kolonie

Veenhuizen mag dan luisteren naar de bijnaam Hollands Siberië, maar als het ging om geloofsopvoeding, zat men er in de kolonie warmpjes bij. Daarvan getuigen drie fraaie monumenten.

De hervormde kerk
Het oudst is de achtkantige hervormde koepelkerk, die dateert uit 1826. Een opvallend en symmetrisch monument geïnspireerd op de koepelkerk van Smilde.
De binnenkant is al even bijzonder als de buitenkant; een groot deel van het interieur is nog authentiek en er staat een zeldzaam Hillebrand orgel uit 1820.

De rooms-katholieke kerk
Gelijk met de hervormde kerk verrees er een katholiek exemplaar. Deze kerk werd eind negentiende eeuw vervangen door een groter formaat kerk: de huidige rooms-katholieke kerk, een neogotisch gebouw uit 1893. Pal ernaast staat een statig wit pand van drie verdiepingen – de pastorie uit 1908.

De synagoge
In 1839 bouwde men in Veenhuizen een synagoge, want ook joden werden opgezonden naar de kolonie. Althans, tot 1890. Daarna kreeg het pand dan ook andere functies. Waarschijnlijk is dat de reden dat er van het oorspronkelijke interieur bar weinig behouden is gebleven. Van buitenaf is het echter nog altijd een uniek monument, met zijn sierlijke roosvenster in de zijgevel.