UNESCO Werelderfgoed

Erfgoed te over in Veenhuizen. Zeker volgens UNESCO! Vandaar dat Veenhuizen, samen met de Wortel-Kolonie in België en Frederiksoord-Wilhelminaoord UNESCO Werelderfgoed is geworden!

Met de koloniën Willemsoord, Ommerschans en Merksplas vormden zij de 7 Koloniën van Weldadigheid.
Nu vertellen ze – materieel en immaterieel – een uniek verhaal van een omvangrijk experiment om armoede te bestrijden.

Er wordt hard gewerkt aan een zorgvuldige restauratie en herbestemming van de monumenten in Veenhuizen.
Dit heeft het dorp in 2011 al de internationale EDEN Award opgeleverd. EDEN staat voor European Destinations of Excellence en is een initiatief van de Europese Commissie. In 2011 was het thema duurzame herbestemming van lokaal erfgoed – een thema dat het huidige Veenhuizen op het lijf is geschreven.

https://www.veenhuizenboeit.nl/kolonien-van-weldadigheid-nieuw-unesco-werelderfgoed/

www.kolonienvanweldadigheid.eu
www.weldadigoord.nl
https://www.kempenslandschap.be/