Eerste Wijk

De Eerste Wijk is de oudste sociale agrarische onderneming van Nederland.
Akkerbouw (100 hectare), een kwekerij en een groenbedrijf vormen de basis.

Voorheen een gesloten project van justitie: nu een open bedrijf, waar iedereen welkom is!

Ons bedrijf combineert duurzame teelten (o.a. prei en hop), werkgelegenheid voor diverse doelgroepen en een gezonde financiële bedrijfsvoering in één onderneming.

Daarmee willen we een eigentijdse aansluiting maken op het concept van de Maatschappij van Weldadigheid, en andere ondernemers uit de regio.

Daarnaast is het een plek waar studenten stage lopen en diverse experimenten kunnen plaatsvinden, gericht op ontwikkeling van mensen en teeltsoorten.

Uiteraard staan wij open voor nieuwe afnemers en bezoekers.